PentaTAX

PentaTax pomoże Ci w wypełnianiu ustawowego obowiązku raportowania w obszarach podatkowym i celno-akcyzowym. Platforma integruje narzędzia, które obsługują przetwarzanie komunikatów oraz przepływy informacji między firmą a administracją publiczną.


 • Moduł SENT – obsługuje komunikaty SENT

 • Moduł eDD – obsługuje elektroniczny Dokument Dostawy

 • Moduł eAD – obsługuje komunikaty eAD

 • Moduł ewidencji akcyzowych - dostępny wkrótce

 • Moduł eSAD - obsługuje komunikaty eSAD

Dlaczego PentaTAX?


Niezależnie od tego, który z modułów wybierzesz, wraz z nim zapewnimy Ci

intuicyjny interfejs

dostęp on-line

dostęp z urządzeń mobilnych

jedno miejsce gromadzenia danych

wsparcie techniczne

zgodność z przepisami

bezpłatne aktualizacje

bezpłatną infolinię

stałą cenę bez względu na liczbę użytkowników

Wybierz jeden lub kilka modułów i testuj je bezpłatnie przez 14 dni.
Decyzję o zakupie PentaTAX możesz podjąć później.

Moduły


Jeśli jesteś przedsiębiorcą, którego działalność podlega ustawie o systemie monitorowania przewozu towarów, Moduł SENT jest dla Ciebie.

Moduł ułatwia komunikację pomiędzy wysyłającymi, odbiorcami i przewoźnikami. Za pomocą SMS i e-mail szybko przekażesz klucze i numery SENT. Z Modułem SENT zgłoszenie przewozu (nawet wielu towarów dla różnych odbiorców) trwa tylko 40 sekund!

W przypadku dodatkowej licencji moduł umożliwia:

 • Wysyłanie potwierdzenia zgłoszenia komunikatów 100 i 200 (110 i 210) na adres mailowy osoby zgłaszającej,

 • Założenie środowiska testowego Zamawiającego, za pomocą którego będzie umożliwione szkolenie pracowników do korzystania z aplikacji. W ramach usługi również do wykonania migracja bazy kontrahentów z podstawowego konta,

 • Szablony – każdy użytkownik ma możliwość definiowania szablonów z których będzie korzystał,

 • Numer własny dokumentu – funkcjonalność umożliwia wpisanie numeru własnego, za pomocą którego użytkownik może zidentyfikować swoje zgłoszenie SENT,

 • Moduł raportowy, który zawierał pełny model danych przechowany i udostępniany przez SENT po stronie Ministerstwa Finansów. Pola będą zawierały dokładne odwzorowanie danych posianych przez MF:

  • Podstawowe informacje - w tym NUMER, KLUCZ, STATUS,

  • Dane podmiotu wysyłającego (nadawca towaru),

  • Dane podmiotu przewożącego (przewoźnik towaru),

  • Dane podmiotu odbierającego (odbiorca towaru),

  • Informacje o miejscu rozładunku towaru,

  • Informacje o towarze.

  Raporty można eksportować w formacie XLS (Excel).

 • Raport - dane są aktualizowane automatycznie oraz na żądanie. Raport jest dostępny dla transportów w następujących procesach:

  • krajowy, eksport - Komunikaty 100, 101, 102, 103, 104,

  • import - Komunikaty 200, 201, 202, 203, 204,

  • zbiorczy - Komunikaty 120, 121, 122, 104, 106.

 • Filtrowanie na liście transportów,

 • Modyfikacja potwierdzenia – wysłanie potwierdzenia w formacie PDF z wizualizacją komunikatu do Przewoźnika i Odbiorcy. Zakres danych jest odpowiednio ograniczony, tak aby każdy z podmiotów otrzymał dane do których powinien mieć dostęp,

 • Zamykanie zgłoszeń 100 i 200, również w wariancie importu z pliku (format: xlsx/csv/xls),

 • Potwierdzenie statusu transportu na żądanie uprawnionego operatora,

 • Obsługa komunikacji z MF w sytuacji wystąpienia awarii rejestru SENT,

 • Importowanie słowników synchronizowane na podstawie własnego identyfikatora w każdym ze słowników:

  • bazy danych kontrahentów,

  • bazy danych lokalizacji kontrahentów do dostaw,

  • bazy danych cystern,

  • bazy danych kierowców,

  • bazy danych przewoźników,

  • bazy danych towarów,

  • bazy danych kontrahentów,

  • bazy danych firmy rozbudowanej o listę adresów e-mail na które mają być wysyłane powiadomienia z aplikacji,

  • pliku „trasówka” (także eksport).

 • Wysyłka informacji o zbliżającym się terminie ważności zgłoszenia.

Funkcje modułu SENT

zarządzanie kluczami SENT

zarządzanie użytkownikami

zarządzanie kontrahentami

MultiSENT

walidacje biznesowe

obsługa procedury awaryjnej

archwizacja zgłoszeń

obsługa e-mail

obsługa SMS

CENNIK MODUŁU SENT

S75
PLN 1000 /rok
 • do 900
  komunikatów rocznie
S400
PLN 3000 /rok
 • do 4800
  komunikatów rocznie
SU
PLN 5000 /rok
 • brak limitu komunikatów
   

Działasz w branży objętej Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne? Moduł eDD stworzyliśmy z myślą o Twoim biznesie. To rozwiązanie ułatwi Ci obsługę elektronicznego Dokumentu Dostawy (e-DD).

Narzędzie upraszcza realizację procesu przemieszczeń wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Dodatkowe funkcjonalności modułu:

 • Raporty
  W przypadku dodatkowej licencji moduł zawiera sekcję z raportami:

  • Dostawy – monitorowanie wszystkich przemieszczeń w firmie,

  • Komunikaty – monitorowanie wszystkich komunikatów przychodzących i wychodzących w ramach firmy,

  • Wysłane produkty – monitorowanie wszystkich wyrobów które zostały wysłane w ramach firmy,

  • Odebrane produkty – monitorowanie wyrobów które zostały odebrane w ramach firmy,

  • Raporty odbioru wysłanych wyrobów – monitorowanie wszystkich raportów odbioru, które zostały wykonane w ramach firmy.

  Wszystkie raporty mogą być filtrowane oraz eksportowane do formatu CSV.

 • Saldowanie zabezpieczeń
  W przypadku dodatkowej licencji moduł umożliwia monitorowanie oraz zarządzanie saldem zabezpieczeń:

  • Funkcjonalność znajduje się w Panelu Administracyjnym w sekcji zabezpieczeń:

   • Moduł umożliwia konfigurację zabezpieczenia,

   • Ręczne zwalnianie w module w przypadku manualnego zamknięcia przemieszczenia bądź odbioru z zastrzeżeniami,

   • Szczegółowa historia wykorzystania zabezpieczeń – lista na której znajdują się szczegółowe dane wykorzystania wybranego zabezpieczenia,

   • Dzienna historia wykorzystania zabezpieczeń – szczegółowe wykorzystanie danego zabezpieczenia w określonej dacie.

 • Udostępnianie usług sieciowych z poziomu modułu e-DD aplikacji PentaTax pozwalających wysłać zapytanie w systemie OSOZ o wielkość dostępnego zabezpieczenia przedsiębiorstwa i otrzymanie informacji zwrotnej o wysokości salda.

CENNIK MODUŁU EDD

E150
PLN 600 /rok
 • do 150
  komunikatów
  DD801 rocznie
E450
PLN 1500 /rok
 • do 450
  komunikatów
  DD801 rocznie
E2000
PLN 6000 /rok
 • do 2000
  komunikatów
  DD801 rocznie
E4500
PLN 12000 /rok
 • do 4500
  komunikatów
  DD801 rocznie

Generujesz ponad 4500 komunikatów rocznie? Skontaktuj się z nami, przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę.


Funkcje modułu EDD i EAD

integracja z EMCS PL 2

integracja z OSOZ2

rejestr dostaw

historia operacji

obsługa e-maili

możliwość tworzenia szablonów

raportowanie

obsługa podpisu

kontekstowa pomoc użytkownika


Przemieszczasz wyroby w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego?

Jeżeli tak, to Moduł e-AD jest stworzony do wspierania użytkowników systemu EMCS PL2 w tworzeniu, monitorowaniu i odbieraniu przemieszczanych wyrobów.

Moduł e-AD w wysokim stopniu ułatwia zarządzanie użytkownikami, towarami, zabezpieczeniami oraz podmiotami. Tworzenie komunikatów w naszym narzędziu jest szybkie i odpowiada wszelkim walidacjom biznesowym nakładanym przez Ministerstwo Finansów, co usprawnia wysyłkę i poprawne przetwarzanie się komunikatów w systemie EMCS PL2.

Dodatkowe funkcjonalności modułu:

 • Raporty
  W przypadku dodatkowej licencji moduł zawiera sekcję z raportami:

  • Przemieszczenia – monitorowanie wszystkich dostaw w firmie,

  • Komunikaty – monitorowanie wszystkich komunikatów przychodzących i wychodzących w ramach firmy,

  • produkty – monitorowanie wszystkich wyrobów które zostały wysłane w ramach firmy,

  • Odebrane produkty – monitorowanie wyrobów które zostały odebrane w ramach firmy,

  • Raporty odbioru wysłanych wyrobów – monitorowanie wszystkich raportów odbioru, które zostały wykonane w ramach firmy.

  Wszystkie raporty mogą być filtrowane oraz eksportowane do formatu CSV.

 • Saldowanie zabezpieczeń
  W przypadku dodatkowej licencji moduł umożliwia monitorowanie oraz zarządzanie saldem zabezpieczeń:

  • Funkcjonalność znajduje się w Panelu Administracyjnym w sekcji zabezpieczeń:

   • Moduł umożliwia konfigurację zabezpieczenia,

   • Ręczne zwalnianie w module w przypadku manualnego zamknięcia przemieszczenia bądź odbioru z zastrzeżeniami,

   • Szczegółowa historia wykorzystania zabezpieczeń – lista na której znajdują się szczegółowe dane wykorzystania wybranego zabezpieczenia,

   • Dzienna historia wykorzystania zabezpieczeń – szczegółowe wykorzystanie danego zabezpieczenia w określonej dacie.

 • Import Excel
  Importowanie komunikatu e-AD w formie Excel w szablonie:

  • W utworzonym szablonie system umożliwia zaczytanie danych z pliku w formacie .xlsx który tworzy nam kopię roboczą wraz z zaczytanymi danymi. Taką kopię użytkownik widzi w zakładce „Kopie robocze”.


 • Udostępnianie usług sieciowych z poziomu modułu e-AD aplikacji PentaTax pozwalających wysłać zapytanie w systemie OSOZ o wielkość dostępnego zabezpieczenia przedsiębiorstwa i otrzymanie informacji zwrotnej o wysokości salda.

CENNIK MODUŁU EAD

A150
PLN 600 /rok
 • do 150
  komunikatów
  IE801 rocznie
A450
PLN 1500 /rok
 • do 450
  komunikatów
  IE801 rocznie
A2000
PLN 6000 /rok
 • do 2000
  komunikatów
  IE801 rocznie
A4500
PLN 12000 /rok
 • do 4500
  komunikatów
  IE801 rocznie

Generujesz ponad 4500 komunikatów rocznie? Skontaktuj się z nami, przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę.


Jeżeli w chwili obecnej prowadzisz ewidencje w formie papierowej, to pamiętaj - od 1 stycznia 2022 r. ewidencja musi być prowadzona w formie elektronicznej.

Specjalnie z myślą o Tobie przygotowujemy nowy moduł ewidencji akcyzowych, który pozwoli na spełnienie wymagań ustawowych.

Moduł ewidencji będzie spełniał wymagania wynikające z przepisów akcyzowych czyli:

 • wgląd w treść dokonywanych wpisów

 • korekty opatrzone datą oraz informacją o osobie dokonującej poprawki

 • brak możliwości usuwania wpisów

 • generowanie raportów z ewidencji

Jeżeli zdecydujesz się na korzystanie z naszego modułu eDD lub eAD, to dokonanie stosowanych wpisów w tych modułach spowoduje automatyczne dodanie odpowiedniego zapisu w ewidencji.

Więcej informacji dotyczących modułu ewidencji - już wkrótce.


Warianty dostawy PentaTAX

Wolisz zainstalować program u siebie czy korzystać z usługi w chmurze? W obu przypadkach funkcjonalności programu są te same.

Instalacja

W wersji instalacyjnej udostępnimy Ci licencję bez ograniczenia czasowego.

Chmura

Dzięki usłudze w chmurze masz PentaTAX zawsze w zasięgu Internetu, bez względu na urządzenie.


Pomożemy Ci wybrać opcję. Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Dział handlowy

Krzysztof Marchewka

+48 530 497 298

krzysztof.marchewka@pentacomp.pl


Natalia Ruszkowska

+48 606 818 900

natalia.ruszkowska@pentacomp.pl


Dział techniczny

+48 533 139 483

zgloszenia-pentatax@pentacomp.pl

Dział techniczny 24/7

+48 600 270 400


Adres

Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Al. Jerozolimskie 179

02-222 Warszawa

(Blue Office II, 5 piętro)

Biuro czynne w godzinach 9.00 - 17.00

Formularz kontaktowy


Wybierz temat wiadomości: